Zama Da Jawand da Tolo Na Grana Video. Kam Che Zama Jwand Badal Kare. Os Rata Hom Yaad She. Da De Sahar Har Yo Second Kala Che Da Video Ma Record Kawala Ao Da Kor Na Rukhsatee. Ao Beya Pa Tera Akhter Pa Airport Ke Da Khapal Bache Wajid Umar na Izzat… Qasam Pa Rab Che Dase Dard Pa Dunya Ke Charta Hom Neshta Sona Che Da Khapalo Bacho Na Sare Juda Kege. Nan Da De Video Pora Yo Kaal Osho. Taso Che De Video La Sona Mena Ao Mohabbat Warkare Wo. Haga ter Osa Zama Pa Zrala ke De.
Raze Che Da Video Nan Beya Ogore Ao Haga Tolo Musafaro Rorno Shukriya Ada Ko. Sok Che Pa Prade Watan ke Zamung Da Para Shpee Saba Ke. Pa Zan Takleef ao Sakhta Tere. Sirf Zamung Da Kha Mustaqbel Da Para. Zaroor Da Video Ogore Ao Share Ye Ke.